Yağmur Suyu Toplama Sistemi Zorunluluğu Getirildi

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu hayata geçirildi.

23.01.2021
Yağmur Suyu Toplama Sistemi Zorunluluğu Getirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile 2 bin metrekare den büyük parsellerde inşa edilecek yapılara yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu getirildi.

Yönetmelikte ilgili madde şöyle:

"2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 m. den fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz."

Şimdilik 2 bin m2 üzerindeki parsele inşa edilecek yapılara zorunluluk getirilmiş olsa da, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kurumlar daha küçük alanlar için de yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu getirebilecek.

İlerleyen dönemlerde çok daha küçük parsellerde de sistemin zorunlu olacağı tahmin ediliyor.

Twitter'da
takip et

@enerjiatlasi
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller