TETAŞ Yerli Kömür Yakıtlı Santrallerden Yüksek Fiyata Elektrik Satın Alacak

Yerli kömür kullanılan santrallerin teşvik edilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

09.08.2016
TETAŞ Yerli Kömür Yakıtlı Santrallerden Yüksek Fiyata Elektrik Satın Alacak

Yerli kaynakların teşvik edilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre TETAŞ her yıl özel sektör tarafından işletilen yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden belirli bir miktarda elektrik enerjisi alımı yapacak.

Her yıl Ekim ayında sonraki yılın alım miktarı ve birim alış fiyatı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenerek duyurulacak. Bu aşamadan sonra yerli kömür kullanan şirketler satış yapabilecekleri elektrik miktarını bildirerek TETAŞ'a başvuru yapacak. TETAŞ'ta, yapılan başvuru miktarı ve alınacak toplam enerji miktarına göre oranlama yaparak şirketlere alınacak enerji için Enerji Satış Anlaşması hazırlayacak.

Şirketler teklif ettikleri yıllık enerji miktarının yüzde 3'ünü 60 günlük süre ile geçici teminat olarak göstermekle yükümlü bulunacak. Bu teminat sözleşmenin imzalanmasıyla ilk iş günü içerisinde şirketlere iade edilecek.

Özel şirket, söz verdiği miktarda enerji verememesi durumunda ise Enerji Satış Anlaşması'nda belirlenen yükümlülükleri yerine getirmek durumunda olacak.


2016 FİYATI 185 TL/MWh
Bakanlar Kurulu, bu yıl içerisinde alınacak enerji miktarını ve fiyatını belirledi. Buna göre TETAŞ 2016 yılında yerli kömür kullanılan özel sektör santrallerinden 185 TL/MWh ile 6 milyar kilovatsaat elektrik alma taahhütü verdi. 2016 için ortalama PTF'nin 127 TL olduğu günümüz şartlarına göre TETAŞ'ın yerli kömür santrallerine piyasa koşullarına göre kabacak yüzde 45'lik bir avantaj sağladığı görülmektedir.

2017 yılında alınacak enerji miktarı ve uygulanacak birim fiyar alınan karar uyarınca bu yıl Ekim ayı içerisinde açıklanacaktır.


Konuyla ilgili Resmi Gazete duyurusu

Kömür Santralleri

Twitter'da
takip et

@enerjiatlasi
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller