Park Elektrik, Silopi Elektrik'e Devrediliyor

Ciner grubu şirketlerinden Park Elektrik (PRKME), yine Ciner Grubu şirketlerinden Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'ye devrediliyor.

01.09.2014
Park Elektrik, Silopi Elektrik'e Devrediliyor

Park Elektrik'ten bugün akşam saatlarinde KAP'a gönderilen bildiride Park Elektrik'in tüm mal varlığıyla birlikte Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'ye devredilmesi için çalışmaların başladığı bildirildi.

Şirket devir nedeni olarak "mevcut profesyonel kadroların bilgi birikimleri çerçevesinde yönlendirmeleriyle aynı coğrafi bölgede yer alan alt yapı yatırım hizmetlerinde faaliyet gösteren Silopi Elektrik Üretim A.Ş. ile Şirketimizin fiilen birleştirmek suretiyle ölçek ekonomilerinden yararlanılması, etkinliğin, verimliliğin artırılması, yönetsel ve teknik ilişkili işlemlerin sadeleştirilmesi, böylece taraflar açısından işlem maliyetlerinin azaltılarak grup içerisinde sinerji sağlanması, birleşme sonrası ortaya çıkacak şirket büyüklüğünün grubumuzun sermaye piyasalarında temsili açısından önemli hale gelmesi ve sermaye piyasası paydaşlarının bu sinerji ve büyüklükten faydalanmasının sağlanmasını teminen" açıklamasını yaparken %31,99'u borsa da işlem gören hisselerinin yatırımcılarına yönelik açıklamasında da "Şirketimizin toplam 1 Türk Lirası itibari değerli payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın, söz konusu birleşme işleminin ilk defa işbu Yönetim Kurulu Karar tarihi itibariyle kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, işbu Yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, Karar tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 4,20 TL olarak belirlenmesine" denildi.

Park Elektrik önümüzdeki süreçte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Borsa İstanbul'a gerekli onaylar için başvuru yapacak.

Ciner Grubu şirketlerinden Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Şırnak Silopi'de 405 MWe lisanslı asfaltit kaynaklı termik santralinin ilk ünitesi olan 135 MWe kapasiteli birinci ünitesini 9 Mart 2013'te devreye almıştı. Park Elektrik Üretim ve Madencilik ise bakır üretimi odaklı bir kuruluştur. Şirket daha önce üretim sahasında bulunan asfaltitin kullanım hakkını grup şirketi Silopi Elektrik'e satmıştı.


Not: Hisse sahibi yatırımcıları, detaylı bilgiler için şirketin KAP'a yaptığı bildiriyi okumasını öneririz.

Twitter'da
takip et

@enerjiatlasi
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller