Elektrik Santralleri ve Karbon Bertarafı

30 yıl öncesine kadar elektrik santrallerinin gezegenimize verdiği zararlar neredeyse tamamen göz ardı edilirken, günümüzde ise gerek sivil toplum kuruluşlarının haklı baskıları gerekse de uluslararası anlaşmalar, doğayla barışık yenilenebilir elektrik üretim santrallerinin her geçen gün gelişmesini ve hatta birbiri ile yarışmasını sağlıyor.

04.10.2019
Elektrik Santralleri ve Karbon Bertarafı

30 yıl öncesine kadar elektrik santrallerinin gezegenimize verdiği zararlar neredeyse tamamen göz ardı edilirken, günümüzde ise gerek sivil toplum kuruluşlarının haklı baskıları gerekse de uluslararası anlaşmalar, doğayla barışık yenilenebilir elektrik üretim santrallerinin her geçen gün gelişmesini ve hatta birbiri ile yarışmasını sağlıyor.

Güneş, rüzgar, biyogaz, biyokütle, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji santralleri ve bu santrallerde kullanılan teknolojilerin gelişmesi, dünyanın yaşanılabilir kalmasına katkı sunarken, enerji kaynaklı savaşların ve hatta ülkeler arası gelir eşitsizliğinin azalmasına da bir ölçüde destek oluyor.

Yenilenebilir elektrik üretim teknolojileri ile dünyadaki gelir eşitsizliği ve bu eşitsizlik nedeniyle çıkan savaşların azalması yararı bir kenara bırakılırsa sunduğu en büyük yarar şüphesiz ki küresel iklim değişikliğinin azalmasını sunmakta ve kısmen göz ardı edilse de katı atık yönetiminin çok daha ekonomik olmasını sağlamaktadır.

Gelişmiş ülkeler, elektrik üretim metodunun belirlenmesinde karbon emisyonunu azaltmanın yanı sıra karbon bertarafı hususuna da büyük önem vermektedir. Biyogaz ve biyokütle gibi elektrik santralleri, düşük karbon emisyonu değerlerinin yanı sıra yüksek karbon bertaraf değerleri ile sadece doğaya katkı sunmamakta, hükümetlerin ve yerel yönetimlerin katı atık yönetiminde çok daha başarılı sonuçlar almasını da sağlamaktadır.

Gelişmiş ülkelerin yanı sıra, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de elektrik enerjisi üretim yöntemleri ile elde edilebilecek karbon bertaraf değerleri çalışmaları yapılmaktadır. 2019 yılında yapılan ve aşağıda sonuçlarını paylaştığımız çalışma göstermektedir ki; biyogaz ve biyokütle santralleri, karbon bertarafı konusunda diğer yenilenebilir elektrik üretim yöntemlerine göre ciddi bir avantaj sunmaktadır.


Karbon Emisyonu Bertaraf Miktarları (tonCO2/MWh) - 2019
KaynakBertaraf Miktarı
Biyogaz *12,5 - 20,2
Biyokütle *1,2 - 1,5
Güneş Enerjisi0,648
Rüzgar Enerjisi0,648
Hidroelektrik0,571
Jeotermal Enerji0,571
Gelgit Enerjisi0,571
Okyanus/Akıntı Enerjisi0,571

* Toplanan atığın niteliği, atık merkezlerinin bulunduğu coğrafya, atık merkezlerinin dağılımı gibi parametrelerden kaynaklı farklı metanizasyon oranlarına göre değişebilmektedir.

Twitter'da
takip et

@enerjiatlasi
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller