EPDK, Referans PSH Bedeli Hakkında Açıklama Yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yürürlüğe giren yeni elektrik tarifelerinde referans PSH bedeli üzerine bir açıklama yayınladı.

18.01.2016
EPDK, Referans PSH Bedeli Hakkında Açıklama Yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yürürlüğe giren yeni elektrik tarifelerinde referans perakende satış hizmeti bedeli üzerine bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle;

Kurumumuza gelen yazılı ve sözlü başvurulardan; 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ)’in “2016 yılı için referans niteliğindeki perakende satış hizmeti bedeli” başlıklı Geçici 3 üncü maddesinde yer alan,

“Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan ikili anlaşmalarda; düzenlemeye tabi perakende satış hizmeti bedelinin aynen veya belli bir oranda uygulanacağının belirtilmiş olması ve enerji bedelinin düzenlemeye tabi aktif enerji bedelinden bağımsız belirlenmiş olması durumunda geçerli olmak üzere, bu sözleşmeler kapsamındaki perakende satış hizmet bedeli, 31/12/2017 tarihini geçmemek kaydıyla, 0,7233 kr/kWh olarak belirlenmiştir.” hükmü ile ilgili bir kısım tereddütler hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

Söz konusu madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; bir ikili anlaşma kapsamında perakende satış hizmet bedeli olarak 0,7233 kr/kWh tutarının 31/12/2017 tarihini geçmemek kaydıyla referans alınabilmesi için aşağıdaki her iki şartın da birlikte sağlanması gerekmektedir:

1- Söz konusu ikili anlaşma 30/12/2015 tarihinden önce imzalanmış olmalıdır,

2- Söz konusu ikili anlaşmada enerji fiyatı düzenlenen enerji fiyatından tamamen bağımsız olarak belirlenmiş olmalıdır (düzenlenen fiyat üzerinden iskonto uygulanması, düzenlenen fiyatın referans alınması vb. şekillerde belirlenmemiş olmalıdır).

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller