Elektrik üretiminde karbon salınımı

Elektrik üretimi amacıyla ortaya çıkan karbon salınımı, birincil kaynağa göre büyük farklılıklar gösterir. Rüzgar ve güneş enerjisi, en az sera gazı emisyonuna neden olan elektrik üretim kaynağı olarak dikkat çekerken linyit ve kömür ise en fazla sera gazı emisyonunu doğuran birincil kaynaklardır.

04.12.2017
Elektrik üretiminde karbon salınımı

Elektrik üretimi amacıyla ortaya çıkan karbon salınımı, birincil kaynağa göre büyük farklılıklar gösterir. Rüzgar ve güneş enerjisi, en az sera gazı emisyonuna neden olan elektrik üretim kaynağı olarak dikkat çekerken linyit ve kömür ise en fazla sera gazı emisyonunu doğuran birincil kaynaklardır.

Sera gazı oluşumu nedeniyle ortaya çıkan iklim değişikliği problemi dünya kamuoyunda önemli gündem maddesi olarak uzun zamandır yerini koruyor. Kyoto Protokolü ile 6 sera gazının emisyonuna sınırlama getirilmiştir. Bunlardan şuan için en önemli etkiye sahip olan Karbondioksit (CO2) olup diğerleri Metan (CH4), Diazot monoksit (N2O), Kükürt hekzaflorid (SF6), Perflorokarbonlar (PFCs) ve Hidroflorokarbonlar (HFCs)'dır.

Fosil yakıtlardan uzaklaşıldıkça ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına eğilim arttıkça sera gazı emisyonunun azaldığı tüm çevrelerce kabul görmektedir.

Sadece içten yanmalı motorlara sahip otomobillerimiz ya da sanayi ürünü üreten fabrikaların bacaları değil, evimizde yaktığımız ampulün tükettiği elektrikte, elektrik üretim yöntemi ne olursa olsun az ya da çok karbon salınımına yani sera gazı emisyonuna neden olur.

Akademik ve mühendislik çalışmaları incelendiğinde aylık 120 TL elektrik faturası ödeyen bir konut abonesinin kullandığı elektrik enerjisinin tamamı rüzgar santralleri ile karşılandığında bu konut elektrik tüketimi nedeniyle doğaya bir yılda 35 kg karbondioksit salınımı yaparken, aynı konutun elektrik enerjisinin tamamı linyit santrallerinden karşılandığında ise bir yılda 3.689 kg karbon salınımına neden olmaktadır.

Elektrik enerjisi üretimi sağlanan birincil kaynağa göre oluşan emisyon değerleri ise şöyledir.Enerji Kaynaklarına Göre Karbon Emisyon Değerleri
KaynakMin. - Max.
Sera Gazı Emisyonu
(ton-CO2/GWh)
Ortalama
Sera Gazı Emisyonu
(ton-CO2/GWh)
Bir Konuta Düşen Emisyon *
(kg-CO2-yıl)
Linyit790 - 1.3721.0543.689
İthal kömür756 - 1.3108883.108
Taş kömürü756 - 1.3108883.108
Fuel-oil547 - 9357332.566
Doğal gaz362 - 8914991.747
Nükleer2 - 13066231
Jeotermal38133
Biyokütle10 - 1012691
Hidroelektrik2 - 2372691
Güneş13 - 7312381
Rüzgar6 - 1241035

* : Yıllık 3.500 kWh elektrik tüketimi karşılığı aylık ortalama 120 TL elektrik faturası ödeyen konut için.

Enerji Atlası
verimli, yerel, temiz enerjili geleceğe..
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller