DSİ 518 sözleşmeli personel alacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 518 personel alımı yapacak.

29.09.2017
DSİ 518 sözleşmeli personel alacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 518 personel alımı yapacak.

Mühendis, biyolog, tekniker, büro personeli gibi alanlarda gerçekleşecek olan DSİ personel alımı, yurt genelinde birçok merkeze yapılacak. Personel alımı Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olanları kapsıyor.

DSİ PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1) T.C. vatandaşı olmak.
2) Yukarıda her bir kadro için belirlenen öğrenim şartını taşımak.
3)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.
5) Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.
6) Lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
7) Ön lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
8) Lise ve dengi okul mezunları için, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP94 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
9) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
10) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Başvuru yapmak isteyenler DSİ'nin İş Başvuruları Uygulaması ekranını kullanarak cep telefonu numarasını sisteme işleme kaydıyla başvuru yapabilir.

İlgili başvuru için http://personelalimi.dsi.gov.tr/BasvuruGiris.aspx sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Twitter'da
takip et

@enerjiatlasi
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller