AB Müzakerelerinde Enerji Faslı Açılıyor

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ahmet Davutoğlu'na bir mektup göndererek enerji faslının da içinde olduğu 5 müzakere başlığının 2016 Ocak-Mart döneminde açılması yönünde çalışmaların başlayacağını bildirdiği öğrenildi.

07.12.2015
AB Müzakerelerinde Enerji Faslı Açılıyor

Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinden 15. fasıl olan enerji faslı için 2016 yılı ilk çeyreğinde faslın açılması için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ahmet Davutoğlu'na gönderdiği mektupta enerji dışında
• Yargı ve Temelk Haklar
• Adalet, özgürlük ve güvenlik
• Eğitim ve kültür
• Dış güvenlik ve savunma politikası
başlıklarınında açılması için 2016 ilk çeyreğinde gerekli sürecin başlatılacağını bildirdi.

AB müzakerelerinin 15. faslı olan enerji faslı; enerji iç piyasası (elektrik ve doğal gaz piyasaları), enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma ile arz güvenliği alanlarında yoğunlaşıyor.

AB Enerji politikasının 3 temel amacı:
• Topluluğun rekabet edebilirliğine katkı sağlamak,
• Enerji arz güvenliğini temin etmek,
• Sürdürülebilir kalkınma temelinde çevrenin korunmasına katkıda bulunmak.
Avrupa Birliği enerji politikalarını oluştururken bu üç amaç arasında bir denge kurmayı hedeflemektedir.

2020'ye kadar gerçekleştirilmesi öngörülen üç önemli hedef;
• Enerji verimliliğinin %20 artırılması,
• Enerji arzında yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %20’ye, ulaşım sektöründe kullanılan biyoyakıtın oranının en az %10’a çıkarılması,
• Sera gazı emisyonlarının %20 düşürülmesi.

Enerji Birliği Çerçeve Stratejisi olarak anılan belgede, enerji güvenliği, sürdürülebilirlik ve rekabetçiliği artırmak üzere tasarlanan, birbirini tamamlayan ve birbirleriyle yakından ilişkili olan beş öncelik (dimensions) şu şekilde sıralanmaktadır:

• Enerji arzı güvenliğinin sağlanması
• Tam entegre ortak Avrupa enerji pazarının oluşturulması
• Enerji talebini azaltmaya katkı için enerji verimliliğinin artırılması
• Ekonominin karbonsuzlaştırılması
• Araştırma, yenilikçilik ve rekabetçilik

Twitter'da
takip et

@enerjiatlasi
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller