Yenilenebilir Enerji'nin Payı Artıyor

2015'te yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu gücü artarken fosil yakıtlı santrallerin kurulu gücü ise neredeyse aynı kaldı.

14.01.2016
Yenilenebilir Enerji'nin Payı Artıyor

Devletin yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği desteğin de etkisiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynağı kurulu gücü 2015'te %13 arttı. 2014 Aralık dönemine göre biyokütle, jeotermal, hidrolik, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynaklı santrallere 3642 MW ilave kurulu güç katılırken aynı dönemde fosil yakıtlı santrallerin kurulu gücü ise sadece 10 MW arttı.

Fosil yakıtlı santrallerin çok az artış göstermesinin en önemli nedenlerinden biri, ekonomik ömrünü dolduran ya da piyasa koşulları gereği kapatılmak zorunda kalınan doğalgaz ya da çok yakıtlı termik santrallerin bulunması.

2015'te yaşanan bu gelişme ile 2014 sonunda %40 olan yenilenebilir enerji santrali payı 2015 sonunda %43'e yükseldi.

2014 ve 2015 yılı kurulu güçlerinin karşılaştırması

Yakıt Tipi2014 Kurulu Güç2015 Kurulu GüçFark (%)
Hidroelektrik23.64125.868+9,42
Doğalgaz21.47621.222-1,18
Yerli Linyit8.5739.023+5,25
İthal Kömür6.0646.0640
Diğer Termik5.4015.193-3,84
Rüzgar3.6304.503+24,07
Jeotermal405624+54,07
Biyogaz / Biyokütle288401+39,23
Güneş40249+519,29
Toplam69.51673.148+5,2

Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller