Elektrik Santrallerinde Bakım Faaliyetleri ve Vibrasyon

Elektrik Santrallerinde Kestirimci & Önleyici Bakım Faaliyetleri ve Vibrasyon

16.04.2021
Elektrik Santrallerinde Bakım Faaliyetleri ve Vibrasyon

Günümüzde Endüstri 4.0 ile kestirimci & önleyici bakım faaliyetleri gittikçe yaygınlaşmaktadır. Kestirimci & önleyici bakım, izlenen kritik makinelerden veri toplanarak bu verilerin ışığında herhangi bir arıza ve akabinde olası bir duruş yaşanmadan önce doğru bakımın yapılması demektir. Bu faaliyetler enerji sektörü ve bunun gibi kritik birçok sektörde çalışan işletmeleri oluşabilecek ağır maliyetlerden korumaktadır.

Yapılan anket çalışmalarına göre kestirimci bakım uygulayan firmaların aşağıdaki yararları sağladığı belirlenmiştir;

• Bakım faaliyetlerinde azalma: % 25 -30
• Bozulmalarda azalış % 35 - 45
• Üretimde artış: %20-25
• Yatırımın geri dönüş miktarı 10 kat artmıştır.

Enerji sektörünü ele aldığımızda elektrik üretiminde birçok dönen kritik ekipmana sıkça rastlamaktayız. Dikey ve yatay ünitelerin rotorları, çarkları, büyük pompalar, çeşitli fanlar gibi.

Balanstek firması; hidroelektrik, termik, rüzgar, jeotermal gibi çeşitli enerji santrallerine periyodik vibrasyon ölçümü ve yerinde balans hizmeti sunmaktadır. Vibrasyon analizi sonucunda vibrasyonun nedeninin balanssızlık olduğundan emin olduğumuz noktada yerinde balans çalışması yapılarak vibrasyonu düşürebilmektedir. Balanssızlığın yerinde giderilmesi ciddi bir zaman tasarrufu sağladığı gibi aynı zamanda büyük ve ağır parçaların sökümü, tekrar monte edilmesi, nakliyesi vb. gibi birçok maliyeti de elimine etmektedir.

Balanstek ayrıca kendi bünyesinde VİBSENS markası ile Türkiye’nin ilk ve tek yerli online vibrasyon durum izleme sistemlerinin üreticisi konumundadır. Online durum izleme sistemleri ile birçok kritik nokta üzerinde vibrasyon sürekli izlenebilmektedir, spektrum grafikleri üzerinden vibrasyon analizi yapılarak arızanın ne olduğu hakkında yorum yapılabilmektedir, ayrıca alarm ve trip seviyeleri belirlenerek ani vibrasyon artışlarında makine otomatik olarak durdurularak zarar görmesi önlenmektedir.

Kestirimci bakım ürünlerinin ülkemizde de giderek yaygınlaştığını, vibrasyon analizinin ve takibinin öneminin her geçen gün tüm sektörlerde daha fazla yer verildiğini kestirimci & önleyici bakım faaliyetlerinin arttığını görmekteyiz, bunlar gibi ileri mühendislik ürünler ve hizmetlerin kullanımı ülkemizde hızla artmaktadır.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için http://www.balanstek.com internet sitesi üzerinden Balanstek ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Twitter'da
takip et

@enerjiatlasi
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller