Elektrik Kurulu Gücü 2014'te %8,61 Arttı

Türkiye elektrik santralleri kurulu gücü 2014'te %8,61 artarak 69516,4 MW'a ulaştı.

12.01.2015
Elektrik Kurulu Gücü 2014'te %8,61 Arttı

Artan elektrik enerjisi ihiyacı ile beraber elektrik santralleri kurulu gücü de artmaya ve çeşitlenmeye devam ediyor.

2013 yılı sonunda önceki yıla göre %12,2 artarak 64007,5 MW'a ulaşan elektrik santralleri kurulu gücümüz 2014 yılında ise %8,61 artarak 69516,4 MW'a çıktı.

Sanral tiplerine göre bakıldığında kurulu gücü en çok artan santral tipi ithal kömür kaynaklı santraller. Ana yakıt olarak ithal kömürü kullanan santrallerin kurulu gücü 2014 yılında %55 artarak 6062 MW'a ulaştı.

Rüzgar santralleri ise en çok artış kaydeden ikinci santral tipi. Rüzgar santrallerinin kurulu gücü 2014 yılında %31,5 artarak 3629,7 MW'a çıktı.

Rüzgar santrallerini %30,3 kurulu güç artışı kaydeden Jeotermal santralleri izledi. Jeotermal santrallerinin 2014 sonu itibariyle kurulu gücü 404,9 MW oldu.

Güneş enerjisinin kurulu gücü 2014 yılı Mayıs ayına kadar yayınlanmıyordu. 2014 sonuna bakıldığında güneş enerjisi santralleri TEİAŞ verilerine göre 40,2 MW seviyesine geldi.


Santral tiplerine göre 2014 sonu itibariyle elektrik santralleri kurulu gücümüz ve toplam kurulu güce oranı şöyle oluştu:

Hidroelektrik : 23640,9 MW - %34
Doğalgaz : 21476,1 MW - %30,9
Yerli kömür : 8573,4 MW - %12,3
İthal kömür : 6062,6 MW - %8,7
Rüzgar : 3629,7 MW - %5,2
Jeotermal : 404,9 MW - %0,6
Biyogaz : 288,1 MW - %0,4
Güneş : 40,1 MW - %0,06
Diğer : 5400,6 MW - %7,8Twitter'da
takip et

@enerjiatlasi
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller