YEKDEM Geliri ve PTF

YEKDEM'den faydalanan tesislerin ürettiği enerjiden elde ettiği gelirin TL karşığı ve PTF fiyatları kıyaslamasının aylık bazda karşılaştırılması.

Yapılan hesaplamalarda dolar fiyatı olarak her ayın son işgünü için TCMB tarafından açıklanan dolar alış kuru baz alınmıştır. Her aya ait tüm günsonu fiyatlarından aritmetik ortalama çalışması yakın zamanda yapılacaktır.

HES ve RES'ler için YEKDEM geliri

YEKDEM'den faydalanan hidroelektrik santraller ve rüzgar enerji santralleri, üretilen 1 kWh elektrik için 7,3 $ sent veya bir miktar daha fazla teşvik almaktadır. 2013 yılı Ocak ayından 2016 yılı Aralık ayına kadar 1 MWh elektrik için elde edilen yaklaşık gelir ve döneme ait PTF ortalamaları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

HES ve RES'ler için YEKDEM geliri

HES ve RES'ler için YEKDEM geliri

Hidroelektrik Santralleri Detaylı YEKDEM Geliri
Rüzgar Santralleri Detaylı YEKDEM Geliri

Jeotermal santralleri için YEKDEM geliri

YEKDEM'den faydalanan jeotermal enerji santralleri, ürettiği 1 kWh elektrik için 10,5 $ sent veya bir miktar daha fazla teşvik almaktadır. 2013 yılı Ocak ayından 2016 yılı Aralık ayına kadar üretilen 1 MWh elektrik için elde edilen yaklaşık gelir ve döneme ait PTF ortalamaları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

Jeotermal enerji YEKDEM geliri

Jeotermal enerji YEKDEM geliri

Jeotermal Santralleri Detaylı YEKDEM Geliri

GES ve BES'ler için YEKDEM geliri

YEKDEM'den faydalanan güneş enerji santralleri ve biogaz santralleri, ürettiği 1 kWh elektrik için 13,3 $ sent veya bir miktar daha fazla teşvik alabilmektedir. 2013 yılı başından 2016 yılı Aralık ayına kadar üretilen 1 MWh elektrik için elde edilecek yaklaşık gelir ve döneme ait PTF ortalamaları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

GES ve BES YEKDEM geliri

GES ve BES YEKDEM geliri

Güneş Enerji Santralleri Detaylı YEKDEM Geliri
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller