Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Türkiye'de lisanslı ve lisanssız güneş enerji santralleri ile gerçekleştirilen elektrik üretimine dair veriler, detaylı grafikler.

Güneş Santrallerinin Saatlik Elektrik Üretimi

04.08.2018 günü Türkiye'deki güneş enerji santrallerinde gerçekleşen elektrik üretiminin tahmini olarak saatlere dağılımı.

Güneş Santralleri Saat Bazlı Üretim Miktarı

Aynı gün gerçekleşen GES üretimlerinin Türkiye toplam tüketimini karşılama oranı.

Güneş Santralleri Saat Bazlı Tüketim Karşılama Oranı

Lisanslı GES'lerde Günlük Elektrik Üretimi

Türkiye'deki lisanslı güneş enerji santrallerinin fiili günlük üretim miktarı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Güneş Santralleri Son 30 Gün Elektrik Üretimi

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi (Aylık)

Lisanssız fotovoltaik santrallerden üretilen ihtiyaç fazlası elektrik verileri yaklaşık 1,5 aylık gecikme ile yayınlandığından, lisanslı ve lisanssız santrallerden sağlanan toplam aylık üretim miktarı da gecikmeli olarak yayınlanmaktadır. 2017 yılı Ekim ayı ve öncesi 24 aylık dönemde lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi santralleri ile gerçekleştirilen elektrik üretimi grafiği aşağıda gösterilmektedir.

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi (Aylık)

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi (Yıllık)

2014-2017 yılları arası güneş enerjisi ile gerçekleştirilen elektrik üretimine dair veriler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik üzerindeki değerler GWh olup, 2017 yılı üretimi sadece Ocak - Ekim dönemini kapsamaktadır.

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi (Yıllık)

Güneş Enerjisi ile Elektrik Tüketimini Karşılama

Güneş enerjisi ile üretilen elektrikle toplam tüketimin ne kadarı karşılanıyor? Bu sorunun cevabı, şebeke bağlantısı olmayan ya da lisanssız üretim kapsamında üretim yaparak öz tüketiminin önemli bir bölümünü bu yolla karşılayan tesis sayısının fazla olması nedeniyle oldukça zor. Fakat şebekeye verilen yani ihtiyaç fazlası üretilerek başkalarının kullanımına sunulan enerji miktarı bilinmekte. Toplam tüketim miktarı da tüketime sunulan enerji değeri üzerinden hesaplandığından güneş enerjisi ile elektrik tüketimimizin ne kadarının karşılandığını bir ölçüde bulabiliyoruz. Buna göre 2014-2017 yılları arası güneş enerjisi ile gerçekleştirilen "ihtiyaç fazlası" elektrik üretimi ve toplam tüketimimiz hesaplandığında, aşağıdaki grafik ortaya çıkmaktadır. 2017 yılı değeri Ocak - Ekim dönemini kapsamaktadır.

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi (Yıllık)