Enerji Atlası'ında Yapılan Hesaplamalar

Enerji Atlası içerisinde yer alan bilgilerin en doğru şekilde yayınlanması için büyük gayret göstermekteyim. Yine de kaydettiğim, hesapladığım binlerce belki milyonlarca veri içerisinde yanlışlar olabilir. Tespit ettiğiniz, ya da eksik olduğunu düşündüğünüz verileri iletişim sayfasından iletirseniz sevinirim.

Sitede yer alan bilgilerde genel olarak aşağıdaki yöntemleri kullanarak hesaplama yapmaktayım.

  • Yıllık Elektrik Üretimi: Verilerine ulaşabildiğim birçok santralde; üretim kapasitesi, güvenilir üretim kapasitesi, ve geçmiş yıllarda gerçekleşen üretim miktarlarının ortalamasını almaktayım. Bu bilgilerden biri ya da birkaçının eksik olduğu hallerde eldekiler ile yetinip ortalama almak durumunda kalıyorum. Özellikle güneş enerji santrallerinin ülkemizde kurulumuna yeni başlıyor olunması nedeniyle yeterli veri mevcut değil. Güneş enerji santralleri için kendi geliştirdiğim bir metodu kullanmaktayım. Henüz yapmadım ama yakın zamanda güneş santrallerinin yıllık elektrik üretim tahminleri için her şehrin global radrasyon değerini de hesaplamaya katacağım.
  • Üretim - Konut Hesabı: Uzun zamandır sektörlere göre elektrik tüketimine ait verilerin yayınlanmamış ya da benim ulaşamamış olmam nedeniyle, geçmiş yılların konut elektrik tüketimi ortalamasını alıyor ve her yıl ülke tüketimindeki artışa göre oranlıyorum. Ardından ilgili üretim biriminde (santral, firma, tesis kaynak türü vb.) ne kadar üretim yapıldığından hareketle bu enerjinin kaç konuta yetebileceğini sunuyorum.
  • Üretim - Kişi Hesabı: Nüfus, toplam tüketim, ilgili birimin üretimini kullanarak basit bir şekilde üretim - kişi hesabını yapmaktayım.
  • Lisanssız tesislerin fatura hesabı: Tesisin yıllık elektrik üretimi ile güncek kw/h elektrik fiyatı üzerinden hesaplıyorum. Bu tesislerde fazlalık üretim yapıldığında dağıtım şirketinden üste yaklaşık ne kadar gelir elde edilebileceğini de sunmayı planlıyorum.