İTÜ Enerji Enstitüsü - Yenilenebilir Enerji Eğitimi 19 Ocak'da Başlıyor

Enerji sektörünün hem dünya da hem de Türkiye de katlanarak büyümesi beklenmektedir.

11.12.2017
İTÜ Enerji Enstitüsü - Yenilenebilir Enerji Eğitimi 19 Ocak'da Başlıyor

Enerji sektörünün hem dünya da hem de Türkiye de katlanarak büyümesi beklenmektedir. Ülkelerin büyüme ve refah düzeylerini belirleyecek sektör olarak görülmesi nedeniyle geleceğin popüler meslekleri arasın da birinci planda önem kazanmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerinin giderek daha da önemli hale gelmesi, enerji sektöründe bu alanda bilgi sahibi profesyonellere olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu ihtiyacı fark eden Business Management Institute, ITU Enerji enstitüsü işbirliğinde "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı"nı düzenliyor.
 
2004 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle ortak çalışmalar yapan  BMI  ve İTÜ Enerji Enstitüsü işbirliği ile hazırlanan "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı" gördüğü ilgi sayesinde 19-20 Ocak ve 26-27 Ocak 2017 tarihlerinde 13. yılına giriyor.

İTÜ Enerji Enstitüsü öğretim üyelerinin eğitim verdiği programa enerji şirketlerinin orta ve üst yöneticileri, enerji sektöründe yer alan ve almayı planlayan teknik konularla ilgili kişiler ve girişimciler katılıyor. Eğitime %80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen resmi sertifika verildiği programda Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Hidroelektirik Enerji ve Jeotermal Enerji başlıkları incelenmekte ve eğitim toplamda 4 gün (24 saat) sürmektedir. Eğitim İTÜ Maslak kampüsünde gerçekleşiyor ve İTÜ Enerji Enstitüsü öğretim üyeleri tarafından veriliyor.

Eğitimin, eğitmen kadrosu ise şu şekilde; 

• Prof.Dr. Abdurrahman Satman – İTÜ Enerji Enstitüsü Kurul Üyesi / Konvansiyonel Enerji ABD Başkanı 

• Prof.Dr. Altuğ Şişman – İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü / Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı 

• Prof.Dr. Bihrat Önöz – İTÜ İnşaat Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik ve Su Kaynakları Laboratuvarı 

• Yrd.Doç.Dr. Burak Barutçu – İTÜ Enerji Enstitüsü Yenilenebilir Enerji ABD 


Eğitim 19-20 Ocak ve 26-27 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olup toplam 4 gün sürecektir. Eğitim hakkında daha detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız


KATILIMCI YORUMLARI: (Genel değerlendirme: 89/100)

• "Kursa araştırmalarım sonucunda bireysel olarak katıldım. Kursa katılma amacım, enerji sektöründe yenilenebilir enerji sektörüyle ilgili bilgilerimi geliştirmekti. Bu açıdan İTÜ bünyesinde düzenlenmesi önemliydi. Kursta mevzuata ve teknik tarafa ilişkin bilgi aldım. Hocaların öğrencilerle ilişkisi son derece iyiydi. Böylece yan konular hakkında da bilgi sahibi olabildik. Kurs süresi 7 güne uzatılabilir. Çevreme kursu önerdim."

• "BMI’ın düzenlediği kurstan bir arkadaşım aracılığıyla ve kurumumuzun eğitim biriminden bilgi gelmesiyle haberdar oldum. 4 gün süresince kurs programını takip etme olanağı buldum. BEDAŞ’ta görev yapıyorum. Kursa lisanslı ve lisanssız başvurular hakkında bilgi sahibi olmak için katıldım. Genel olarak kurstan beklentilerimin fazlasıyla karşılandığını söyleyebilirim. Pratiğe dayalı derslerin artırılmasının eğitimi zenginleştireceğine inanıyorum."

Büyük ilgi gören Business Management Institute  ve İTÜ Enerji Enstitüsü işbirliği ile hazırlanan "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı" Kasım ayında tekrarlanıyor.


Eğitim İçeriği
Eğitimin detaylı içeriği ise şu şekilde:

Rüzgar Enerjisi:
• Temel Kavramlar, Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Durumu
• Rüzgarın Oluşumu, Karakteristiği ve Temel Hesap Metotları
• Bir Rüzgar Santralının Planlanması
• Türkiye’de Kanuni Durum, Bir Rüzgar Türbininin Kurulum Aşamaları

Hidroelektrik Enerjisi:
• Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Hidroelektrik (HE) Enerji
• HE Tesislerin Sınıflandırılmaları, Elemanları ve Çalışma Prensipleri
• Hidroelektirik Enerji Üretiminin Temel Prensipleri
• İletim Tesisleri ve İşleme Prensipleri
• Serbest Yüzeyli İletim (İsale) , Çökeltme Havuzu, Yükleme Odası
• Basınçlı Akımla İletim, Denge bacası, Cebri Boru
• Türbin Tipleri ve Seçimi
• HE Tesislerinin Fizibilite Anaizi Aşamaları

Güneş Enerjisi:
• Güneş Işınımı, ölçümü ve enerji potansiyeli hesaplamaları
• Güneş pilleri, tipleri, modüller, sıcaklık ve ışınım düzeltmeleri ve enerji üretim hesaplamaları
• Fotovoltaik güç sistemleri, bileşenleri ve karakteristikleri
• Fotovoltaik güç sistemlerinde bileşenlerin seçimi ve boyutlandırma
• Şebekeye bağlı ve ayrık sistemlerin tasarımı ve tasarımda kritik konular
• Örnek ön projelendirme ve fizibilite hesaplamaları

Jeotermal Enerjisi:
• Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji
• Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları
• Jeotermal Rezervuarların ve Akışkanların Türleri/Özellikleri
• Jeoternal Rezervuarların Üretim ve Rezervuar Performansları, Modelleme
• Jeotermal Sahaların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar
• Jeotermal Sahaların Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
Enerjii Haberleri