Türkiye Elektrik Üretimi

Türkiye Elektrik Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz, hidroelektrik, taş kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgar, motorin ve fuel-oil gibi sıvı yakıtlar jeotermal, biyogaz ve güneş enerjisi ile yapılmaktadır. Yukarıda yer alan üretim kaynakları, kamu - özel firma ayrımları ile beraber günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak detaylandırdığımız Türkiye elektrik üretimi bilgilerine, ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz.

Kaynaklara Göre Günlük Elektrik Üretimi

13.06.2018 Çarşamba günü 811.459.960 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimin kaynaklara dağılımı aşağıdaki gibidir.

# Bizi Twitter'dan takip edin #

13.06.2018 Çarşamba
Türkiye Elektrik Üretimi (kWh)
İthal
Fosil
Doğalgaz223.311.580%27,52
İthal
Fosil
İthal Kömür188.899.620%23,28
Yerli
Yenilenebilir
Hidrolik179.508.480%22,12
Yerli
Fosil
Taş Kömürü ve Linyit137.637.620%16,96
Yerli
Yenilenebilir
Rüzgar28.992.360%3,57
Yerli
Yenilenebilir
Güneş *24.578.220%3,03
Yerli
Yenilenebilir
Jeotermal17.348.700%2,14
Yerli
Yenilenebilir
Biyogaz6.714.480%0,83
İthal
Fosil
Fuel-Oil ve Nafta4.468.900%0,55
Güneş *: Güneş enerjisi ile günlük elektrik üretimine, kurulu güç ve mevsimsel tahmin verileri dikkate alınarak lisanssız santrallerde ihtiyaç fazlası olarak üretildiği tahmin edilen 24.430.000 kWh ilave edilmiştir.

13.06.2018 Elektrik Üretiminde Yerlilik Oranı
Yerli kaynaktan üretim394.779.860%48,65
İthal kaynaktan üretim416.680.100%51,35

Kurumlara Göre Günlük Elektrik Üretimi

788.559.310 kilovatsaat elektrik üretiminin gerçekleştiği 13.06.2018 günü üretimin kurumlara dağılımı şöyledir.

Özel Sektör Santralleri523.134.750%64,47
Yap İşlet Santralleri128.071.000%15,78
EÜAŞ Santralleri103.421.080%12,75
İşletme Hakkı Dev. Sant.23.114.340%2,85
Yap İşlet Devret Santralleri10.818.140%1,33

Son 30 Gün Elektrik Üretimi

Türkiye'de son 30 günde gerçekleşen en düşük elektrik üretimi 641.952.960 kWh, en yüksek elektrik üretimi ise 821.602.070 kWh oldu. Son 30 güne ait üretim grafiği (birim: GWh) :


Son Bir Yıl Üretiminin Kaynaklara Dağılımı

13.06.2018 ve öncesi son 365 günde ülke toplam ihtiyacının karşılanması için gerçekleşen elektrik üretiminin ve ithalatının (ithalat, ihracat farkı) kaynaklara dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Bu veriler günlük geçici bilgilerden derlenmekte olup birim değeri megavatsaat'tır.

Doğalgaz104.665.508%35.76
Hidrolik55.400.539%18.93
İthal Kömür56.403.020%19.27
Taş Kömürü ve Linyit47.971.023%16.39
Rüzgar18.910.218%6.46
Jeotermal6.079.503%2.08
Diğer Termik1.446.140%0.49
Biogaz2.176.615%0.74
İthalat-349.628%-0.12

2017 Yılı Elektrik Üretiminin Kaynaklara Dağılımı

01.01.2017 - 13.06.2018 tarihleri arası ülke toplam ihtiyacının karşılanması için gerçekleşen elektrik üretiminin ve ithalatının (ithalat, ihracat farkı) kaynaklara dağılımı aşağıdaki gibidir. Bu veriler günlük geçici bilgilerden derlenmekte olup birim değeri megavatsaat'tır.

Doğalgaz147.639.546%35.30
Hidrolik87.807.387%20.99
İthal Kömür76.149.256%18.20
Taş Kömürü ve Linyit67.274.217%16.08
Rüzgar26.131.726%6.25
Jeotermal8.320.278%1.99
Biogaz3.275.211%0.78
Diğer Termik2.151.501%0.51
İthalat-458.195%-0.11


2016 yılı ilk 10 ayında (Ocak-Ağustos) güneş enerji santralleri ile ise 855.000 megavatsaat elektrik enerjisi üretilerek enterkonnekte sisteme verilmiştir. Detaylı veriler için güneş enerjisi ile elektrik üretimi sayfasını inceleyebilirsiniz.


Aylık Elektrik Üretimi

2017 11. ay elektrik üretimi 24.023.544.580 kilovatsaat olarak gerçekleşmiştir. 2017 11. ay ve önceki 24 aylık elektrik elektrik üretimi grafiği aşağıdaki gibidir.


Yıllar İtibariyle Elektrik Üretimi

1970 yılından 2017 yılına kadar Türkiye elektrik üretim grafiği (birim: teravatsaat (TWh) ) :


Veriler Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'den alınmıştır.

English Version : Electricity generation in Turkey