Türkiye Elektrik Üretimi

Türkiye Elektrik Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz, hidroelektrik, taş kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgar, motorin ve fuel-oil gibi sıvı yakıtlar jeotermal, biyogaz ve güneş enerjisi ile yapılmaktadır. Yukarıda yer alan üretim kaynakları, kamu - özel firma ayrımları ile beraber günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak detaylandırdığımız Türkiye elektrik üretimi bilgilerine, ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz.

Kaynaklara Göre Günlük Elektrik Üretimi

20.08.2017 Pazar günü 815.383.465 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimin kaynaklara dağılımı aşağıdaki gibidir.

20.08.2017 Pazar Türkiye Elektrik Üretimi
İthal
Fosil
Doğalgaz346.780.490%42,53
İthal
Fosil
İthal Kömür167.101.950%20,49
Yerli
Fosil
Taş Kömürü ve Linyit126.810.130%15,55
Yerli
Yenilenebilir
Hidrolik100.480.870%12,32
Yerli
Yenilenebilir
Rüzgar39.592.850%4,86
Yerli
Yenilenebilir
Güneş *13.514.965%1,66
Yerli
Yenilenebilir
Jeotermal12.500.220%1,53
Yerli
Yenilenebilir
Biyogaz4.598.890%0,56
İthal
Fosil
Fuel-Oil ve Nafta4.003.100%0,49
Güneş *: Güneş enerjisi ile günlük elektrik üretimine, kurulu güç ve mevsimsel tahmin verileri dikkate alınarak lisanssız santrallerde ihtiyaç fazlası olarak üretildiği tahmin edilen 13.463.915 kWh ilave edilmiştir.

20.08.2017 Elektrik Üretiminde Yerlilik Oranı
Yerli kaynaktan üretim297.497.925%36,49
İthal kaynaktan üretim517.885.540%63,51

Kurumlara Göre Günlük Elektrik Üretimi

801.919.550 kilovatsaat elektrik üretiminin gerçekleştiği 20.08.2017 günü üretimin kurumlara dağılımı şöyledir.

Özel Sektör Santralleri509.902.280%62,54
Yap İşlet Santralleri131.039.000%16,07
EÜAŞ Santralleri123.258.990%15,12
Yap İşlet Devret Santralleri25.560.050%3,13
İşletme Hakkı Dev. Sant.12.159.230%1,49

Son 30 Gün Elektrik Üretimi

Türkiye'de son 30 günde gerçekleşen en düşük elektrik üretimi 796.830.130 kWh, en yüksek elektrik üretimi ise 967.034.000 kWh oldu. Son 30 güne ait üretim grafiği (birim: GWh) :


Son Bir Yıl Üretiminin Kaynaklara Dağılımı

20.08.2017 ve öncesi son 365 günde ülke toplam ihtiyacının karşılanması için gerçekleşen elektrik üretiminin ve ithalatının (ithalat, ihracat farkı) kaynaklara dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Bu veriler günlük geçici bilgilerden derlenmekte olup birim değeri megavatsaat'tır.

Doğalgaz99.494.747%35.02
Hidrolik62.572.979%22.03
İthal Kömür49.621.078%17.47
Taş Kömürü ve Linyit45.154.250%15.89
Rüzgar17.167.105%6.04
Jeotermal4.692.972%1.65
Diğer Termik1.579.314%0.56
Biogaz2.275.363%0.80
İthalat1.540.524%0.54

2017 Yılı Elektrik Üretiminin Kaynaklara Dağılımı

01.01.2017 - 20.08.2017 tarihleri arası ülke toplam ihtiyacının karşılanması için gerçekleşen elektrik üretiminin ve ithalatının (ithalat, ihracat farkı) kaynaklara dağılımı aşağıdaki gibidir. Bu veriler günlük geçici bilgilerden derlenmekte olup birim değeri megavatsaat'tır.

Doğalgaz66.010.472%35.83
Hidrolik43.003.082%23.34
İthal Kömür30.330.119%16.46
Taş Kömürü ve Linyit28.294.100%15.36
Rüzgar11.213.912%6.09
Jeotermal3.060.865%1.66
Biogaz1.482.880%0.80
Diğer Termik989.242%0.54
İthalat-155.242%-0.08


2016 yılı ilk 10 ayında (Ocak-Ağustos) güneş enerji santralleri ile ise 855.000 megavatsaat elektrik enerjisi üretilerek enterkonnekte sisteme verilmiştir. Detaylı veriler için güneş enerjisi ile elektrik üretimi sayfasını inceleyebilirsiniz.


Aylık Elektrik Üretimi

2017 07. ay elektrik üretimi 27.752.285.080 kilovatsaat olarak gerçekleşmiştir. 2017 07. ay ve önceki 24 aylık elektrik elektrik üretimi grafiği aşağıdaki gibidir.


Yıllar İtibariyle Elektrik Üretimi

1970 yılından 2017 yılına kadar Türkiye elektrik üretim grafiği (birim: teravatsaat (TWh) ) :


Veriler Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'den alınmıştır.

English Version : Electricity generation in Turkey